26 lipca zakończył się nabór wniosków w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 140 propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w 2020 roku, na łączną kwotę prawie 45 mln.

Wśród nich są trzy, w tym dwa zadania zgłoszone przez mieszkańców Gminy Kuźnia Rac. W puli wojewódzkiej pozytywną ocenę formalną przeszły następujące wnioski:

o zasięgu wojewódzkim

1. Zakup domków wystawienniczych na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz eko targi w Rudach i Kuźni Raciborskiej. Zadanie o zasięgu wojewódzkim, szacowany koszt: 116 000,00 PLN - zgłoszony przez mieszkańca Kuźni Raciborskiej Jacka Gąskę. 

2. Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud WielkichZadanie o zasięgu wojewódzkim, szacowany koszt: 1 000 000,00 PLN  - zgłoszony przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach.

o zasięgu podregionalnym


1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Kolonia Renerowska w miejscowości Rudy (Gmina Kuźnia Raciborska) w pasie drogi wojewódzkiej nr DW 919. Zadanie o zasięgu podregionalnym, szacowany koszt: 300 000,00 PLN - zgłoszony przez mieszkankę Rud Sylwię Brzezicką – Tesarczyk

Obaj wnioskodawcy uzyskali wymaganą liczbę podpisów mieszkańców naszej Gminy na listach poparcia.

Do 8 października zakończy się weryfikacja prawno-techniczna złożonych wniosków. Jeżeli weryfikacja złożonych wniosków zakończy się wynikiem pozytywnym, oba zadania wezmą udział w głosowaniu mieszkańców Województwa Śląskiego.

W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych (2,5 miliona na zadania z puli wojewódzkiej, 7,5 miliona na zadania w pulach podregionalnych). W naszym podregionie, dysponującym kwotą 1 200 000 złotych, trzynaście wniosków przeszło pozytywną ocenę formalną. O tym, które wnioski otrzymają dofinansowanie zadecyduje głosowanie mieszkańców zaplanowane między 12 a 30 listopada br. O głosowaniu poinformujemy jeszcze na portalu. 

Już dziś inicjatorzy liczą na Państwa głosy! Jednocześnie dziękują Mieszkańcom za podpisanie list poparcia obu w/w wniosków.

Więcej szczegółów na stronie https://bo.slaskie.pl

Wykaz zadań zgłoszonych w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które spełniły wymogi formalne - przeczytaj