Został niecały miesiąc do końca Powszechnego Spisu Rolnego. Przypominajmy o obowiązku spisowym, który należy zrealizować do 30 listopada br. Można to zrobić poprzez stronę internetową www.spisrolny.gov.pl, poprzez infolinię spisową +48 22 279 99 99 lub udzielając informacji rachmistrzowi spisowemu.

Na dzień 2 listopada  spisało się 91 z 167 gospodarstw tj. 54,49%. Gmina Kuźnia Rac. podzielona jest na 10 rejonów, a mapka poniżej obrazuje w ilu procentach spisy zostały wykonane w poszczególnych rejonach.