W dniu dzisiejszym 28 lutego przypada 203 rocznica urodzin dr Juliusza Rogera. Z okazji tej z inicjatywy Pana Jana Maria Dygi prezesa Klubu Inicjatyw Kulturalnych z Gliwic miało miejsce symboliczne spotkanie przy grobie tego wielkiego człowieka, który odcisnął znak swojego istnienia i życia w Naszej miejscowości.

Odmówiona została modlitwa oraz przybliżono osobę Rogera. W wydarzeniu udział wzięli Pani Danuta Widuch-Jagielska v-ce prezes KIK w Gliwicach, Pan Józef Michalik działacz Związku Górnośląskiego z Chorzowa, uczniowie rudzkiej Szkoły wraz z opiekunami, Pani Maria Wiechoczek, dyrygent chóru im. Juliusza Rogera oraz Aldona Dzięgielewska i Wiktor Baszczok członkowie rudzkiego chóru. Delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze a następnie udano się pod obelisk Rogera by również tam złożyć hołd temu człowiekowi.

O Rogerze:

Urodził się 28 lutego 1819 roku w Niederstotzingen koło Ulm. W 1843 roku otrzymał dyplom lekarski i rozpoczął karierę zawodową. Na Górny Śląsk trafił w 1847 roku przyjmując posadę lekarza przybocznego księcia raciborskiego Wiktora następnie otrzymał tytuł Królewskiego Radcy Sanitarnego. Oprócz leczenia rodziny książęcej swoją pracę dzielił między trzy ośrodki: Pilchowice, Rudy i Rybnik. Zainicjował w Rybniku budowę nowego szpitala. Dzieła swojego nie dokończył ze względu na nagłą śmierć w 1865 roku. Szpital jednak powstał w latach 1868–1869 staraniem księcia raciborskiego i z pieniędzy społecznych, a szpital otrzymał imię „Juliusza” .

Oprócz leczenia doktor Roger miał również dwie pasje: był przyrodnikiem i zbieraczem pieśni ludowych. Od miejscowej ludności nauczył się języka polskiego i zebrał 546 pieśni, które wydał po polsku w 1863 roku pt. Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku]. W książce opracował pieśni śląskie, pod względem folklorystycznym porównując je z pieśniami występującymi w Polsce. Jedną ze zidentyfikowanych wsi, w których zbierał materiały do swojej pracy były Rudy w powiecie raciborskim.

Więcej: Juliusz Roger <--- kliknij