INFORMACJE NA TEMAT BEZPŁATNEGO SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO ORAZ OPOLSKIEGO "OBYWATEL IT" realizowanego przez GMINĘ KUŹNIA RACIBORSKA (zajęcie będą się odbywały również w budynku szkoły podstawowej w Rudach)

Szanowni Mieszkańcy,

na prośbę burmistrza miasta Kuźnia Raciborska przekazujemy Państwu informację na temat możliwości udziału w projekcie "Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" Jest to mówiąc językiem potocznym kurs komputerowy dla zainteresowanych osób. Kurs jest bezpłatny, uczestnicy mają zapewniony catering, a jego celem jest zwiększenie umiejętności uczestników w korzystaniu z e-usług w życiu publicznym oraz wszechstronne posługiwanie się komputerem i korzystanie  z Internetu w życiu codziennym.

Poniżej podstawowe informacje na temat projektu :

  1. Termin i czas trwania:

cały kurs trwa jeden tydzień (wybrany przez uczestnika) - jest to 12 godzin zajęć z podziałem na 3 dni czyli 4 godziny dziennie, jakie to będą dni tygodnia oraz dokładne godziny ustali prowadzący biorąc pod uwagę potrzeby uczestników.

  1. Miejsce:

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach - każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji laptop z dostępem do Internetu

  1. Uczestnicy:

mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego w wieku powyżej 25 lat, grupy będą 12-osobowe podzielone wg stopnia zaawansowania

  1. Program szkolenia:

Do wyboru przez uczestnika jest 7 bloków tematycznych:

I. Rodzic w Internecie
II. Mój biznes w sieci
III. Moje finanse i transakcje w sieci
IV. Działam w sieciach społecznościowych
V. Tworzę własną stronę internetową
VI. Rolnik w sieci
VII. Kultura w sieci

Szczegółowy program poszczególnych bloków można znaleźć na stronie internetowej projektu  (www.obywatel-it.com) w zakładce Instruktorzy/Materiały

Bezpośredni link do materiałów: https://www.obywatel-it.com/materialy

W formie wydruku szczegółowy program jest dostępny w sekretariacie szkoły (czynny codziennie w godz. 7.45-15.30, tel. 32 4103024.

  1. Sposób zgłoszenia na kurs:

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub w formie wydruku w sekretariacie szkoły. Można je oddać do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub do sekretariatu szkoły. Na tych kartach poza podaniem danych osobowych, telefonem kontaktowym dokonuje się wyboru odpowiedniego bloku tematycznego oraz wskazuje termin (wybrany tydzień) - zaczynając od lutego 2019 roku.

  1. Dodatkowe informacje

Dla uczestników przewidziany jest catering. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia podpisu kwalifikowanego (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem).

W celu ułatwienia organizacji kursu można zebrać się w 12-osobową grupę znajomych, którzy wybiorą ten sam blok tematyczny i mają podobny stopień zaawansowania w zakresie obsługi komputera oraz podobne preferencje czasowe (zajęcia mogą się odbywać w godzinach późno popołudniowych, a nawet wieczornych, uwzględniając potrzeby osób pracujących). Zgłoszenie takiej grupy ułatwi organizatorom całą procedurę oraz przeprowadzenie projektu.

W razie dodatkowych pytań - kontakt z sekretariatem szkoły  (tel. 32 4103024) lub koordynatorem projektu w UM w Kuźni Raciborskiej Dominiką Turkiewicz (tel. 32 419 14 17)

Zapisy w szkole dotyczą wszystkich zainteresowanych (nie tylko rodziców uczniów).

Informacja w PDF'e do pobrania

Pisaliśmy już na ten temat: zobacz