Na podstawie Zarządzenia nr B.0050.28.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 21 stycznia 2019 r. zostało zwołane Zebranie Wiejskie w Rudzie Kozielskiej w sprawie dokonania wyboru organów sołectwa. I tak w dniu 4 lutego 2019 r. o godz. 17:15 w Świetlicy Wiejskiej w Rudzie Kozielskiej, odbyły się m.in. wybory Sołtysa Sołectwa Ruda Kozielska.

Bez żadnego zaskoczenia wybrano p. Gizelę Górecką.

Serdecznie gratulujemy Pani Gizeli i życzymy wielu realizacji i sukcesów!

Skład nowej rady podamy później. 

Zebrania dotyczące najbliższych wyborów:

Pozostałe terminy zebrań wiejskich - zobacz