Od 12 do 30 listopada mieszkańcy województwa śląskiego mogą głosować na zadania złożone w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Do tegorocznej edycji zostały zgłoszone trzy projekty, w tym dwa zadania zgłoszone przez mieszkańców Gminy Kuźnia Rac. W puli wojewódzkiej pozytywną ocenę formalną w I etapie przeszły trzy wnioski, natomiast w II etapie otrzymał tylko jeden wniosek o zasięgu wojewódzkim. Jest to projekt dotyczący Rewaloryzacji kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Projekt zgłoszony przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach.

Z powiatu raciborskiego dopuszczone do głosowania zostały 3 zadania lokalne:
Tężnia solankowa – źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców - Raciborza (MBO-0050/P3/19)
Postaw na zdrowy tryb życia (MBO-1164/P3/19)
 Teatrem w Śląsk /Włodzisław - Racibórz/ (MBO-1746/P3/19)

Do głosowania są uprawnieni wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Każdy głosuje raz i ma do dyspozycji 4 punkty – 1 punkt można oddać na zadania zgłoszone w puli wojewódzkiej, 3 punkty można oddać na zadania zgłoszone w pulach podregionalnych.

Termin głosowania w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego:
12 - 30 listopada 2019 r.

Głosowanie odbywa się elektronicznie. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Podczas głosowania będą potrzebne dane osobowe, na podstawie których weryfikowana będzie poprawność głosowania, ze względu na wymóg zapewnienia jego równości i bezpośredniości. Informacje dotyczące przetwarzania danych są zamieszczone w panelu głosowania. Można się z nimi także zapoznać w zakładce z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

>> Przejdź do głosowania <<

Jeżeli napotkacie Państwo na problemy podczas głosowania – prosimy o kontakt: budzetobywatelski@slaskie.pl

Miejsce kompleksu dydaktycznego w Rudach


Kod projektu: MBO-1230/W/19
Szacunkowy koszt: 1 000 000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Kompleksu Dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w skład, którego wchodzą między innymi obiekty kubaturowe i małej architektury. W ramach projektu planuje się wykonanie następujących prac budowlano –konserwacyjnych: - Renowacja elewacji budynku głównego tzw. Szpitalika Rogera oraz przebudowa tylnych schodów zewnętrznych budynku wraz z naprawą dachu, a także remont głównych schodów zewnętrznych co w znaczny sposób ułatwi dostępność dla osób niepełnosprawnych. - Odbudowa skansenu (górnictwa i hutnictwa) - budowa wiat drewnianych tj. wiaty skansenu i altany ogniskowej. - Renowacja figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus oraz dzwonnicy szpitalnej.

O pozostałych wnioskach pisaliśmy wcześniej - zobacz