Zapowiedziane (zobacz) zebranie wiejskie w Rudach już jutro, 29 marca 2023 r. o godz. 16:00*, ma być niezwykle ważnym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców tej miejscowości. W porządku obrad przewidziano przede wszystkim tematykę związana z wyborami oraz budową nowego przedszkola.

Początek zebrania zaplanowano na godzinę 16:00, jednak w przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców, zostanie przeprowadzone w drugim terminie o godzinie 16:15. Po otwarciu zebrania, sprawdzeniu kworum i stwierdzeniu jego prawomocności, nastąpi przedstawienie porządku obrad.

Kolejne punkty przewidują wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, jak również komisji sekrutacyjnej. Jednak najważniejszym tematem obrad będzie wybór kandydatów celem uzupełnienia Rady Sołeckiej. Będzie to znakomita okazja dla mieszkańców, aby wzięli czynny udział w wyborach i mieli wpływ na podejmowane decyzje dotyczące swojej miejscowości.

Po tym punkcie, zostanie przedstawiony projekt inwestycyjny dotyczący budowy nowego przedszkola na działce nr 229/9 w Rudach, z zastosowaniem systemu modułowego. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska omówi PFU związane z tą inwestycją.

Ostatnim punktem porządku obrad będzie czas na zapytania i wnioski. Będzie to okazja dla mieszkańców, aby przedstawić swoje sugestie i pomysły dotyczące rozwoju miejscowości.

Niestety, okazuje się, że część mieszkańców Rud nie są zadowoleni z wyznaczonej na jutro godziny zebrania wiejskiego. Wiele osób jest zaniepokojonych tym, że zebranie rozpocznie się o godzinie 16:00, co może utrudnić ich udział w tym ważnym wydarzeniu.

Jak się okazuje, duża część mieszkańców pracuje do godziny 16:00, co oznacza, że nie będą mogli dotrzeć na czas na zebranie. Nawet na wyznaczony drugi termin. Z pewnością byłoby to korzystne dla wszystkich, gdyby zebranie odbyło się w późniejszych godzinach, co umożliwiłoby większej liczbie mieszkańców wzięcie w nim udziału.

Mimo to, nadal zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu, jeśli to tylko możliwe. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w zebraniu, zawsze istnieje możliwość przedstawienia swoich pomysłów i sugestii poprzez swojego przedstawiciela w Radzie Sołeckiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Sekrutacyjnej.
7. Wybór kandydatów celem uzupełnienia Rady Sołeckiej.
9. Zapytania i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
W przypadku nie uzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie to jest 29.03.2023r godzina 16.15
W pkt 7 porządku Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska przedstawi PFU dot. Inwestycji. Budowa przedszkola na działce nr 229/9 w Rudach z zastosowaniem systemu modułowego.